price_ba.png

규모에 맞는 요금제, 
​문자는 필요할때 
구매

요금 플랜 / FAQ 

Step 1

콘픽 요금제 선택

 - 기능, 용량, 협의/지원 사항

Step2 

월 문자량 선택

- 100건 단위로 구매 or 비구매

step3

합산 금액 결제

- 요금제와 문자요금 합산금액 결제

콘픽 베이직

##,000원 / 월

연간 ###,000원

(일괄 납부시 10% 할인 적용)

페이지 제작개수 무제한

​페이지내 큐레이션 콘텐츠 개수 무제한

계정당 접속(PV)  1,000 미만 / 월

이미지 허용량 2MB 미만 / 페이지 1개 

이미지 보관함 300MB

페이지 링크(URL)

페북, 트위터 예약, 실시간 게시

SNS(카톡, 블로그 등) 공유

문자(LMS, SMS) 전송

이용 ​종료 후에도 접속허용 : 6개월

구글 애널리틱스 기반 통계 리포트​

콘픽 스탠다드

##,000원 / 월

연간 ###,000원

(일괄 납부시 10% 할인 적용)

페이지 제작개수 무제한

​페이지내 큐레이션 콘텐츠 개수 무제한

​계정당 접속(PV) 5,000 미만 / 월

이미지 허용량 10MB 미만 / 페이지 1개

이미지 보관함 1GB

페이지 링크(URL) 

페북, 트위터 예약, 실시간 게시

SNS(카톡, 블로그 등) 공유

문자(LMS, SMS) 전송

이용 종료 후에도 접속허용 : 6개월

구글 애널리틱스 기반 통계 리포트 ​

콘픽 엔터프라이즈

지원, 협의사항 확인

협의 후 비용 납부

(​견적/계약서 등 필요서류 지원)

페이지 제작개수 무제한

​페이지내 큐레이션 콘텐츠 개수 무제한

계정당 접속(PV) : 5,000 이상 / 월, 협의

​문자(LMS, SMS) 전송료 : 협의

이미지 허용량 20MB 미만 / 페이지 1개

이미지 보관함 2GB 

페이지 링크(URL)

페북, 트위터 예약, 실시간 게시

SNS(카톡, 블로그 등) 공유

문자(LMS, SMS) 전송

HTML(웹, 이메일) D/L : 지원 예정(2월)

기업 도메인 사용 : 지원 예정

이용 종료 후 접속 기간 : 협의

기업 웹사이트로 자동 퍼블리싱 : 협의

기업 클라우드로 저장 : 협의

고객 사이트 검색/콘텐츠 자동수집 : 협의

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö


Rekisterinpitäjä: Infine Oy Osoite: Alppikatu 17, 00530 Helsinki Y-tunnus: 2930948-2 Sähköposti: info@infine.fi Yhteyshenkilö: Tuula Jokipaltio
2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelymme pohjautuu yhteen tai useampaan seuraavista sääntelyn perusteista: * henkilön suostumus Suostumus on vapaaehtoinen, dokumentoitu, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen.
* sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena Käsittelemme antamianne tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka olette ostaneet tai tilanneet. Pyrimme tietoja kerätessämme erottelemaan ja informoimaan tiedoista ne, joita tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi ja ne, mitkä voitte antaa halutessanne.
* rekisterinpitäjän oikeutettu etu Käytämme henkilötietoja Infine Oy:ssä liiketoiminnan ja asiakaspalvelun analysointiin ja kehittämiseen, tuotekehitykseen ja raportointiin, profilointiin ja segmentointiin sekä mainonnan räätälöintiin ja markkinointiin. Tavoitteenamme on asiakashankinta, asiakasymmärryksen lisääminen sekä asiakaskuntamme mielenkiinnon kohteisiin paremmin sopivien tuotteiden ja palveluiden luominen. * lakisääteinen velvoite Tietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvotteen noudattamiseen, kun säilytämme tietojanne noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen aikana ja sen jälkeen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi ja mainonnan räätälöinti, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, liiketoimintamme analysointi ja kehittäminen, tuotekehitys sekä raportointi. Käytämme esimerkiksi tietoa verkkosivuillamme lukemistanne artikkeleista mainonnan kohdentamiseen niin, että se koskee lukemienne artikkelien perusteella teitä kiinnostavia aiheita. Toinen esimerkki henkilötietojenne käytöstä on analyysi, jota teemme viimeaikaisista käynneistänne verkkosivustollamme ja liikkumisestanne verkkosivustomme eri osissa. Näin voimme ymmärtää miten kävijät käyttävät verkkosivustoamme ja voimme tehdä siitä kävijäystävällisemmän. Kolmas esimerkki tietojenne käytöstä on aiemmin ostamienne tuotteiden ja palveluiden perusteella tekemämme ehdotukset muista tuotteistamme, joiden uskomme kiinnostavan teitä.
3. Tietojen kerääminen / Kuinka keräämme tietoja


Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä: Suoraan asiakkaalta itseltään, kun hän esimerkiksi asioi kanssamme, ostaa tai tilaa palveluitamme ja tuotteitamme, vierailee verkkosivuillamme, tilaa uutiskirjeemme, vastaa asiakastyytyväisyystutkimukseen tai on meihin yhteydessä. Muista lähteistä kerätyt tiedot voivat olla havainnoitiin perustuvia tietoja, johdettuja tietoja tai nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja. Havainnoituja tietoja keräämme esimerkiksi mobiilisovelluksiemme käytön yhteydessä, verkkosivuillamme käydessänne tai käyttäessänne toimintoihimme liittyviä sosiaalisen median palveluita. Johdettuja tietoja luomme henkilötiedoistanne. Näitä ovat esimerkiksi suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi analytiikan avulla tehdyt päätelmät mahdollisista kiinnostuksen kohteistanne. Lisäksi keräämme tietoja nimenomaisesti muista lähteistä, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. kaupparekisteristä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta sekä muista luotettavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Henkilötietojen luovuttaminen Infine Oy:lle ei ole pakollista, mutta mikäli päätätte olla luovuttamatta henkilötietojanne, emme välttämättä voi tarjota teille palveluitamme tai tuotteitamme.
4. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: a) potentiaalisten yritys- ja organisaatioasiakkaiden edustajista Potentiaalisia asiakkaita ovat palveluistamme mahdollisesti kiinnostuneet yritysten edustajat. Heistä rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: nimi yritys/organisaatio asemaan ja tehtäviin liittyvät tiedot, kuten vastuualue ja hallituksen jäsenyys toimiala yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) www-sivustojen osoitteet kohderyhmätieto Infine Oy säilyttää tietoja potentiaalisista yritys- tai organisaatioasiakkaista 5 vuotta. Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytetään tieto kiellosta ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa. b) yritys- ja organisaatioasiakkaiden yhteyshenkilöistä henkilön nimi asemaan ja tehtäviin liittyvät tiedot, kuten vastuualue ja hallituksen jäsenyys yritys/organisaatio toimiala yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) www-sivustojen osoitteet laskutustiedot verkkoyhteyden IP-osoite sekä tiedot siitä mitä artikkeleita olette verkkosivustollamme napsauttaneet uutiskirjeiden ja markkinointiviestien avaaminen ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
Infine Oy säilyttää tietoja yritys- tai organisaatioasiakkaista aina vähintään asiakassuhteen keston ajan sekä sen jälkeen 5 vuotta, jonka jälkeen asiakassuhteeseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot poistetaan, ellei vireillä ole reklamaatioita tai muita erimielisyyksiä, joiden käsittely edellyttää tietojen käsittelyä. Tiettyjä tietoja säilytetään tämän ajan jälkeenkin siltä osin kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (kuten kirjanpitolainsäädäntö). Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytetään tieto kiellosta ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa.
5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yritys- ja organisaatioasiakkaiden edustajien tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle tilanteessa, jossa ostettu tuote tai palvelu vaatii rekisterinpitäjältä alihankintaa.
6. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse (info@infine.fi) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
9. Muutokset


Infine Oy päivittää tätä Tietosuojaselostetta toimintansa ja palveluidensa kehittymisen myötä. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Päivitykset voi tarkistaa infine.fi -verkkosivustolta, jossa näytetään aina viimeisin tietosuojaseloste. Infine Oy voi lisäksi ilmoittaa rekisteröidyille Tietosuojaselosteen muutoksista sähköisellä ilmoituksella mikäli katsoo sen olevan tarkoituksenmukaista.
Viimeisin päivitys: 08.08.2019

복사
무엇이든 문의하세요

​고객센터.  CS@ConPick.net  대표번호 02-521-8526

(주)루디엔 대표 신석원  | 사업자등록번호 195-88-00140 

06703 서울특별시 서초구 방배로39 301호(방배동, 미주플라자)

통신판매번호 제2019-서울서초-1722

이용약관 / 개인정보취급방침